Impresum

D2DESIGN - Strateško vizualno komuniciranje, David Augustin s.p.

Podsreda 56, 3257 Podsreda
Davčna številka SI: 15983056
Matična številka: 7169337000

DDV ni obračunan v skladu s 1. Odstavkom 94. Člena Z DDV1 (nisem davčni zavezanec).